Frekvenser

35 MHz bandet, endast tillåtet för modellflyg.

Observera att andra frekvenser kan gälla i andra länder! På FAI:s webbsida finns en
översikt
över de frekvenser som gäller i många av FAI:s medlemsländer.

Frekvensflagga är den vimpel med ditt kanalnummer på och som har den bakgrundsfärg som ditt frekvensområde motsvarar. Storleken skall vara 60 x 80 mm och placerad väl synligt på din radiosändares antenn.

Frekvenshoppande sändare med hög effekt kan förekomma på alla frekvenser, denna typ av sändning stör ej RC-mottagare enligt gjorda prov. 


35 MHz bandet, endast tillåtet för modellflyg.
 

 • 35,000   60
 • 35,010   61
 • 35,020   62
 • 35,030   63
 • 35,040   64
 • 35,050   65
 • 35,060   66
 • 35,070   67
 • 35,080   68
 • 35,090   69
 • 35,100   70
 • 35,110   71
 • 35,120   72
 • 35,130   73
 • 35,140   74
 • 35,150   75
 • 35,160   76
 • 35,170   77
 • 35,180   78
 • 35,190   79
 • 35,200   80
 • 35,210   81
 • 35,220   82
 • 35,230   83
 • 35,240   84
 • 35,250   85
 • 35,260   86
 • 35,270   87

 


2,400 - 2,485 GHz-bandet är också öppet för radiostyrning av modellflygplan. Returlänk kan också användas. Bandspridningsteknik skall användas. Maximal effekt är 100 mWeirp. Bandet delas med ett flertal olika typer av verksamhet.

 

 


40 MHz bandet, endast för modellhobby.

 

 • 40,665   50
 • 40,675   51
 • 40,685   52
 • 40,695   53
 • 40,705   53A
 • 40,715   54
 • 40,725   55
 • 40,735   56
 • 40,745   56A

 


30 MHz bandet är ett annat område som Post och Telestyrelsen upplåtit för radiostyrning.

 

 • 30,270   27
 • 30,280   28
 • 30,290   29
 • 30,300   30
 • 30,310   31
 • 30,320   32
 • 30,330   33
 • 30,340   34
 • 30,350   35

27 MHz bandet används numera i huvud- sak till radiostyrda bilar. Man bör inte flyga med denna frekvens eftersom här är en viss störningsrisk.

 

 • 26,825     87
 • 26,865     91
 • 26,885     93
 • 26,935     98
 • 26,995     04
 • 27,045     09
 • 27,095     14 (från 2004)
 • 27,145     19
 • 27,195     24