Att vara medlem i en klubb innebär att man, förutom en mycket god gemenskap, även har tillgång till en stor kunskapsbank. Många i klubben har sysslat med modeller sedan barnsben och har  stor erfarenhet som man gärna delar med sig av. Att bygga ett modellplan från en ritning eller byggsats är inte helt lätt för den oerfarne. Det är mycket att tänka på, dels för att modellen skall flyga så bra som möjligt och dels att den skall bli säker. Ett radiostyrt flygplan är inte som många tror en leksak, utan med felaktigt handhavande och dåligt byggt kan det ställa till med allvarliga skador om en krasch inträffar.

Som medlem får du:

  • Tillgång till vårt flygfält.

  • Lära dig flyga på ett tryggt sätt med dubbelkommando.

  • Använda vår bygglokal med verktyg och maskiner.

  • Du är försäkrad om din modell skulle ramla ner där den inte borde.

  • Du är medlem i SMFF (Svenska Modell Flyg Förbundet).

  • Samt; Du är medlem i en förening där alla har ett gemensamt intresse, nämligen flyg i alla dess former.

Kontakta oss här

Medlemsavgifter

Seniorer                                                        395:- (KMK 250:- + SMFF 145:-)

Juniorer                                                         300:- (KMK 200:- + SMFF 100:-)

Gästmedlem från annan klubb                         300:-

Stödjande                                                      100:-

         

Betala in avgiften så snart som möjligt för året!

(Ange förutom namn o adress även mobil, @ och födelseår)                                                                                      

Bankgiro               794-3731

Postgiro             437 25 66-2

V Ä L K O M M E N   S O M   M E D L E M   I   V Å R  K L U B B !

 

 


Flygning med dubbelkommando