Bilder sida 1

 

Några fina bilder från Carl Widing  
Corsair Göran Petterssons Extra
   
Bygglokalen 2005-03-09  
Bilder från fältet 04-08-18  
Anders Sandberg-ordförande Andreas Rasmussen
Håkan har flyget i blicken. Jan gör sin Extra-liknande skapelse klar för start.
Klart för start. Första parkett
   
   
Bilder från fältet 04-08-05  
   
Premiär för Nuttes Cessna 182 Ooops...En liten kullerbytta vid landningen
Men den flög väldigt fint.  
Anders nya Hirobo  
  Sammanbitne Sandberg
Håkan startklar men sin Slow Stick Torbjörn Larsson
Ser bra ut, tycker jag. Här skall flygas!
 
Blivande modellflygare?