KILS MODELLKLUBB

År 2018
Ordförande Anders Sandberg 0554-125 60 070-511 82 20
Sekreterare Sven Kilberg 070-578 09 91
Kassör Torbjörn Larsson 0554-127 44 070-239 84 16
Ledamot Tony Fantini 070-760 05 58
Ledamot Jan Persson 070-445 20 02

Medlemsavgifter
Seniorer 650:-
Juniorer 300:-
Gästmedlem från annnan klubb 300:-
Stödjande 100:-
Vid flera medlemmar från familj boende på samma adress:
Familjemedlemskap 850:-
Betala in avgiften så snart som möjligt för året så Du inte missar något nummer av Modellflygnytt!
(Ange förutom namn o adress även mobil, @ och pers.nr)
Bankgiro 794-3731
Plusgiro 437 25 66-2VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I VÅR KLUBB!